• Teranex Express
    Bộ chuyển đổi tín hiệu cao cấp sử dụng công nghệ 12G-SDI UltraHD, thực hiệu chuyển đổi SD, HD and Ultra HD up and down converter trong thời gian thực, bao gồm cả tính năng nhúng audio, closed captions, timecode, ...
  • Teranex 2D and 3D Processor
    Bộ chuyển đổi tín hiệu cao cấp đa định dạng Teranex 2D and 3D Processor bao gồm các tính năng up, down, cross, standards conversion, noise reduction, bao gồm cả kết nối Thunderbolt.
Copyrights � 2014 & All Rights Reserved by SenVietSystem, Design by LightJSC.