Thông tin CFAST Cards, SD Cards và USB‑C Drives cho Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

Thông tin CFAST Cards, SD Cards và USB‑C Drives cho Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K
Những loại CFast cards được khuyên dùng cho Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K:

Những loại SD Cards drives được khuyên dùng cho Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K:
Những loại USB‑C drives được khuyên dùng cho Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K:Share post: Facebook Twitter Email

Related news

Comment