Trang chủ Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm Live Production Live Production Camera & Studio Converters

  • ATEM Camera Converter
    ATEM Camera Converter là bộ chuyển đổi tín hiệu quang - điện, thiết kế nhỏ gọn, pin gắn trong, hỗ trợ talkback, tally, đường vào Micro.
  • ATEM Studio Converter
    ATEM Studio Converter là bộ chuyển đổi tín hiệu quang - điện, thiết kế 1RU, hỗ trợ talkback, tally.
Copyrights � 2014 & All Rights Reserved by SenVietSystem, Design by LightJSC.